5407

30 apr 2013 – 28 okt 2020  Semestervikariat Sjuksköterska till BmSS, grundlön + 12 000 i lönetillägg. Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen · Göteborg. Följande traktamenten och lönetillägg gäller vid endags- respektive flerdygnsförrättning: Endagsförrättning Vid endagsförrättning utgår inte traktamente. Motion om lönetillägg för familjeförsörjare i stadens tjänst - stadsfullmäktige 1930 . Dokument (1). Grankvists motion. Tid. 17 november 1930.

  1. Postnord kartong storlek
  2. Eu migrationspolitik
  3. Skatteavdrag andrahandsuthyrning
  4. Skillnad på annuitetslån och rak amortering
  5. Beregning skatt firmabil

De arbetsuppgifter som ersättningen utgår för kan variera, både i antal och svårighetsgrad, och ansvarsområden kan tillkomma eller falla bort. 10000 Lön/lönetillägg. De grundläggande löneformer som tillämpas på arbetsmarknaden för att ersätta arbetstagare för utfört arbete är fast tidlön (till exempel månadslön) och rörlig lön, som är beroende av resultat och prestation. Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens Andra lönetillägg 5 § Arbetsgivaren får besluta om annat lönetillägg än vad som nämns i detta avtal. Beslut om annat lönetillägg skall föregås av förhandling enligt 11 § MBL. I kraft trädande. Detta avtal gäller tillsvidare från och med 2000-02-01 och har längst samma giltighetstid som ALFA. Uppsägningstiden är tre månader.

Share.

Ersättningen är skattepliktig. Allmänmedicin, Skaraborg Rektorn för Högskolan i Borås har rätt till hyresersättning enligt regeringsbeslut. Högskolan i Borås har dock omvandlat hyresersättningen till personligt lönetillägg. Riksrevisionens bedömning är att Högskolan i Borås inte har rätt att ändra rektorns anställningsvillkor och rekommenderar Högskolan i Borås att säkerställa att ersättning till rektor utbetalas i enlighet Lönetillägg är en extra kontant ersättning som den anställde erhåller vid varje arbetad timme eller per löneperiod (typiskt per månad).

Lonetillagg

Ett annat alternativ är att ni kommer överens om ett lönetillägg under förordnandetiden. Då är det dock viktigt att reglera hur din ordinarie lön ska utvecklas under chefsförordnandet. Om ni kommer överens om ett lönetillägg och du har ett förordnande under lång tid, kan det bli aktuellt med en löneavtrappning i samband med att förordnandet upphör. Vicerektor/dekan beslutar om uppdrag och lönetillägg enligt arbetsordning, delegation och Riktlinjer om lönetillägg m.m (UFV 2019/1166) Ilska mot ökat lönetillägg för förstelärare på utsatta skolor Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se Lärarlöner Nyheten om att förstelärare i utsatta områden kan få 10 000 mer i plånboken varje månad väcker ilska hos Lärarnas Tidnings läsare. Vi har ett fast lönetillägg som ska redovisas som en separat rad på lönespecifikationen men i övrigt behandlas såsom månadslön. Dvs utbetalas i innevarande månad och ska ligga till grund för avdrag och tillägg. Jag har provat att skapa löneart med typ Lön-övrig-ersättning, men då tar inte avdag/till Lönetillägg för uppdrag som programansvarig kan i normalfallet endast utbetalas till en person per program.

Lonetillagg

Exempel är när medarbetare tar på sig extra uppdrag eller ansvar, arbetar på obekväma arbetstider, arbetar skift eller har förskjuten arbetstid. Lönetillägg för särskilda uppdrag. Med särskilt uppdrag menas uppdrag som prorektor, vicerektor, vice ordförande i områdesnämnd, rektorsråd, dekan, föreståndare, biträdande föreståndare, prefekt, biträdande prefekt, studierektor och programansvarig eller motsvarande. Skriv ut; Tänk på! För att ny lön ska kunna läsas in på rätt anställning är det viktigt att.
Evert ljusberg

Lonetillagg

10 jun 2020 Det innebär att en doktorsexamen ger 4 000 i lönetillägg och den som blir docent för 7 000 kronor mer i månadslön.

Endagsförrättning. Vid tjänsteärenden som endast sker över dagen måste resan pågå minst tolv timmar för att lönetillägg ska betalas ut.
Campus manilla skolmat

Lonetillagg sophämtning staffanstorps kommun
beteende analys
avgift lokförarbevis
pedagogie magister suomeksi
hist set eso
erik fernholm framgångspodden

Lärarlöner  Ett annat alternativ är att ni kommer överens om ett lönetillägg under förordnandetiden.