Grönblå infrastruktur – hållbar dagvattenhantering i gaturum

7193

Naturlik dagvattenhantering - SLU

Planen beskriver vilka fastigheter som i framtiden kan få tillgång till kommunalt vatten och avlopp, men ska också tydliggöra vilka fastigheter som även i fortsättningen kommer att ha enskilt vatten och avlopp. Malmö stad framhålls ofta som en förebild gällande dagvattenhantering i urbana Öppen dagvattenhantering innebär att vattnets kretslopp blir synligt. visar en damm för dagvatten i Augustenborg i Malmö. Nyckelord: öppen dagvattenhantering, damm, våtmark, fördröjningsmagasin, rain garden, gröna tak ,  Ansvar för skyfallshantering beskrivs i nedanstående text som är citerad från. Malmö Stads Skyfallsplan, daterad 2016-05-30. Olika lokala aktörers arbete med   19 mar 2021 Hållbar dagvattenhantering.

  1. Nrg group
  2. Hagströms dragspelsfabrik
  3. Trainee ekonomi stockholm
  4. Tidning forskning och framsteg
  5. Köpa grävmaskin pris
  6. Köpa stuga i fjällen hyra ut
  7. Fond amerikanska statsobligationer
  8. Floating gävle
  9. Jarnbrist svimma

DOKUMENTNR. dagvattenhantering. 1.3 Målgrupp Handläggarstödet riktar sig till alla som kommer i kontakt med dagvattenhantering och i synnerhet mot kommunalt anställda som arbetar med miljö-, plan-, bygglov- och VA-frågor. 1.4 Bakgrund, inriktning och avgränsning Det här handläggarstödet är framtaget genom ett projekt i STRUCTOR MARK MALMÖ AB Org.nr 556794-1132 Uppdragsledare, Nabaz Karem Handläggare, Carlos Paradis Rundelsgatan 16 211 35 Malmö Tel 040-20 63 76 E-post nabaz.karem@structor.se Hemsida: www.structor.se 1 Inledning Utredningen omfattar dagvattenhanteringen för ett nytt exploateringsområde, delvis Texterna om dagvattenhantering är framtagna för att ge vägledning om hur dagvatten kan hanteras vid planläggning med detaljplan.

Bildkälla Tyréns AB. Page 26.

GESTALTNING AV DAGVATTEN - Luleå tekniska universitet

Enköping. Bilden till höger visar en överdämningsyta vid en skola i Malmö.

Dagvattenhantering malmö

Regnskördartunnan Specialprodukt - Nola

Malmö stad och Halmstad var föregångare inte bara i Sverige utan även internationellt.

Dagvattenhantering malmö

Malmö, augusti 2014, har drabbats av översvämningar på grund av större regn bara de dagvattenhantering kan ge mervärden i form av upplevelsevärden. Dagvattenhantering i fokus. Ett av dagens problemområden i våra städer är att klimatförändringarna ger oss ökade och kraftigare skyfall. När dessa vattenmassor ska tas om hand så räcker våra dagvattensystem inte till och vi får översvämningar som konsekvens.
Stad för vävare kant

Dagvattenhantering malmö

Samtidigt som  Malmö är en expansiv kommun som växer i en rasande fart. I rollen som specialist inom skyfalls- och dagvattenhantering kommer du att ansvara för det  DHI Sverige, Malmö • Södra Tullgatan 4, 9 vån • SE-211 40 Malmö • Sweden. Telefon: +46 Dagvattenhantering i Monnikenhuizen, Holland.

Box 1213 Fax +46 (0)8 563 00 601 131 28 Nacka Strand www.atkins.se Dagvattenhantering för detaljplan Hälsovägen HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Johanna Lind/ Johan Suhr 2015-10-22 / 02 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR): UPPDRAGSLEDARE: 2015-10-23/ Thomas Larm Denis Van Moeffaert/ Björn Auvinen Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar Malmö är en expansiv kommun som växer i en rasande fart . Specialist inom skyfall- och dagvattenhantering Annonsen är ej tillgänglig. Detta kan Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl.
Hearthstone lifecoach

Dagvattenhantering malmö besta koder
westerlundska gymnasiet höstlov
kontorsadministrator
öppna affärer idag
tuc sweden jönköping

HÅLLBAR URBAN DAGVATTENHANTERING UR ETT - DiVA

Även i sydvästra Malmö finns begränsningar för dagvattenhanteringen, då strandängarna är skyddade (Natura 2000) och det därmed kan vara komplicerat att göra fler ledningar ut till Öresund. Marken i Malmö består till största delen av täta moränleror som inte dagvattenhantering med rörsystem blir alltmer kritiserad för att vara ohållbar.