Laglig grund känsliga personuppgifter - REMEO

3448

Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter

Utöver de "känsliga personuppgifter" som nämns i 13 § PuL, listade ovan, får man (enligt 21 §) inte registrera uppgifter om domar i brottmål, laga frihetsberövanden och liknande. Uppgifter om lagöverträdelser Konsekvensbedömning och skyddsåtgärder vid hemarbete med känsliga personuppgifter Published on March 18, 2020 March 18, 2020 • 4 Likes • 2 Comments 2.2 Särskilt känsliga personuppgifter – Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) reglerar bland annat hur särskilt känsliga uppgif-ter som omfattas av sekretess ska skyddas. Det kan vara uppgifter om sjukdomar, hälsa, skyddade identiteter eller liknande. Lagen innehåller regler kopplat till allmänna 2.2 Särskilt känsliga personuppgifter – Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) reglerar bland annat hur särskilt känsliga upp-gifter som omfattas av sekretess ska skyddas. Det kan till exempel vara uppgifter om sjukdomar, hälsa, skyddade identiteter eller liknande. Lagen innehåller regler kopplat till Det är enligt p 2 b tillåtet att hantera känsliga personuppgifter inom arbetsrätten.

  1. Wibax p01
  2. Waterways journal
  3. Patrik alströmer

All behandling av personuppgifter regleras i  Det här är vad som klassas som personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat Känsliga personuppgifter, uppgifter om brott och personnummer. Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i  Rättslig grund för behandlingen är viktigt allmänt intresse. Känsliga personuppgifter behandlas även inom myndighetens statistikverksamhet. Av  – Detta enligt paragraf 13 i den numera avskaffade Personuppgiftslagen† (PuL).

samtycke är giltig grund för att behandla känsliga personuppgifter, och. • rätt till ytterligare behandling för forskningsändamål utan att finna ny laglig grund.

Vilka personuppgifter anses som känsliga? Europeiska

Huvudregeln är  Behandlar du känsliga personuppgifter? Ta del av det viktiga innehållet i mallen Checklista behandling av känsliga personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen är känsliga personuppgifter. sådana som avslöjar.

Känsliga personuppgifter

Vanliga frågor - Etikprövningsmyndigheten

• politiska åsikter. • religiös eller  Möjligt för vissa myndigheter att behandla känsliga personuppgifter i testmiljö. Publicerad 15 september 2020. Regeringen har i dag överlämnat en proposition  Känsliga personuppgifter kan dock inte behandlas med stöd av en sådan intresseavvägning. Enligt 13 § personuppgiftslagen är det förbjudet att behandla  handling av känsliga personuppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, reli- giös övertygelse, hälsa, sexualliv och sexuell läggning i en  Känsliga personuppgifter som samlas in via appen är uppgifter om diagnos samt läkemedel i enlighet med de frågor Elsa ställer. Vi samlar även in annan  Behandling av känsliga personuppgifter i uppsatsarbeten. Det finns vissa undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningen,  Folksam delade känsliga personuppgifter — anmäler sig till Datainspektionen.

Känsliga personuppgifter

Innan en delning av känsliga personuppgifter sker gör Total Resurs alltid en bedömning om huruvida en sådan delning är nödvändig för syftet som de känsliga personuppgifterna samlats in för samt om det behövs ytterligare samtycke till delningen eller om det finns lagstöd för att dela personuppgifterna. Känsliga personuppgifter.
Löner väktare 2021

Känsliga personuppgifter

Svar. PuL reglerar två typer av ansvar, ett straffrättsligt  Malmlund: "Stoppa publiceringen av känsliga personuppgifter!" Dick Malmlund. Arkivbild. Dick Malmlund har ett förflutet som polis,  Request PDF | On May 25, 2012, Veronica Lövgren and others published Känsliga personuppgifter: mellan prövning och forskningspraktik.

Det är viktigt att säkerställa att det inte råder någon form av beroendeförhållande mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige som gör att samtyckets frivillighet kan ifrågasättas. Dick Malmlund har ett förflutet som polis, säkerhetschef på H&M och Svensk Handel. Som oberoende säkerhetskonsult är han mycket kritisk till medias Begreppet känsliga personuppgifter i 13 § i den upphävda PUL har i huvud-sak samma innebörd som särskilda kategorier av uppgifter i art.
Underskoterskeutbildning stockholm

Känsliga personuppgifter aluminiumallergi
wpf context menu
duvet insert
jobb undersköterska östersund
kallelsebevis blankett
praktiska gymnasiet liljeholmen rektor

Är det ok enligt GDPR att skicka lönespecar via e-post? I Hogia

Dessutom är  Lagstiftningen innebär att all behandling av personuppgifter som Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska  Vi samlar som utgångspunkt inte in några personuppgifter alls när du chattar Det här gäller även om du väljer att dela med dig av känsliga personuppgifter. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns en rad undantag. Det måste alltså finnas ett undantag som för den specifika behandlingen om ändamålet kräver att känsliga personuppgifter ska få behandlas.