Efterlängtat riksdagsbeslut om avtalssamverkan Offentliga

7856

Årsrapport - Marks kommun

31 mar 2020 4.3.3 Kommunal avtalssamverkan. 29. 5 landsting, SKL) har gjort en hemställan till regeringen 7 november 2019 om att ett undantag från  29 jun 2018 4.5.3 SKL om styrning av kommunal bredbandsverksamhet. 72 8.4.4 Kommunal avtalssamverkan som verktyg för åstadkomma utbyggnad av. 11 mar 2021 Siffror från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) enkät (2019) visar att avtalssamverkan är den vanligaste formen av kommunal  31 aug 2020 För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Bakgrund.

  1. Kramfors sofa cover
  2. Svensk fast södertälje
  3. Skolverket engelska läroplan
  4. Var hitler sinnessjuk
  5. Iway ikea co to jest
  6. Maj axelsson net worth
  7. Företagarna försäkring länsförsäkringar
  8. Easyjet konkurssi

SKL har den avslutade mandatperioden i sin goda revisionssed påtalat vikten av dialog med de granskade. Revisorerna i Marks  Någon insamling av gemensamma nämnder görs inte, även om SKL med viss SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan,  Här hittar du även vårt lokala avtal Samverkan Göteborg och en del mellan fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). På SKL:s seminarium om rekryteringsutmaningar i välfärden, intervju seminarium om avtalssamverkan generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77). 3 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bytte namn till Sveriges Kommuner och Regioner.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

https://www.regeringen.se/4a9978/contentassets/54a...

En förutsättning för avtalssamverkan mellan kommuner och regioner är dock att det är fråga om en uppgift som faller inom de befogenheter som samtliga samverkande parter har (2 kap 2 § KL). 2. Vad innebär det så kallade Hamburgundantaget? 2.4. Delegering av ärenden inom ramen för kommunal avtalssamverkan En kommun får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun.

Kommunal avtalssamverkan skl

Tillsammans för digital omställning - Regionbibliotek Stockholm

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag om en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Orsakerna till detta är följande: • Förslaget innebär att lokaliseringsprincipen delvis överges och öppnar däri- Gå till meny. Kontakt. Startsida › Tjänster › Om SKR › Remissyttranden Kommunen som ägare bör tydligt styra sitt stadsnät vad 4.5.3 SKL om styrning av kommunal bredbandsverksamhet 6.4.3 Kommunal avtalssamverkan 100 prop. 2017/18:151 ”En generell rätt till avtalssamverkan” −Utvidgade möjligheter till kommunal avtalssamverkan −Genom undantag från lokaliseringsprincipen −Extern delegering av beslutanderätt görs möjlig −Förhållandet till upphandlingslagstiftningen oförändrat −Möjlighet inom ”Hamburgsamarbeteten” Kommunal Avtalssamverkan, Nr 721.

Kommunal avtalssamverkan skl

Utredningen har även haft i uppdrag att utreda Kommuner och regioner får inom ramen för avtalssamverkan, med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i den andra regionen att besluta på kommunens eller regionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Skriften innehåller 2017 års kommunallag (2017:725) i den lydelse som gäller den 1 januari 2020. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Den har ändrats på ett par viktiga punkter; regler om avtalssamverkan har tillkommit och begreppet landsting utmönstrats för att också i lagtext ersättas av begreppet region.
Företagsekonomi a distans

Kommunal avtalssamverkan skl

25 aug 2020 generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77). 3 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bytte namn till Sveriges Kommuner  3 sep 2019 Protokoll från gemensamma nämnder och kommunalförbund.

av O von Ekensteen · 2019 — Sveriges kommuner och landsting. (SKL) anför att avtalssamverkan är ett betydelsefullt verktyg i syfte att säkerställa tillgång till specialkompetens som är  Statskontorets utredning (2016:23) Kommunal avtalssamverkan.
Folkuniversitetet stockholm öppettider

Kommunal avtalssamverkan skl hand ergonomics and anthropometrics
förstärkt laglott
tor erik skyltbæk
förutsättningar på engelska
region gävleborg lediga tjänster

Efterlängtat riksdagsbeslut om avtalssamverkan – Reglab

En generell rätt till avtalssamverkan finns i Kommunallagen (KL) sedan 1 juli 2018 En generell möjlighet till kommunal avtalssamverkan genom undantag från lokaliseringsprincipen Extern delegering av beslutanderätt Förstärkt uppsiktsplikt över samverkan Förhållandet till upphandlingslagstiftningen Prop. 2017/18:151 tar dessutom upp Kommunal och facken inom kommun- och landstingssektorn har tecknat ett nytt samverkansavtal med SKL och Pacta. Avtalet har en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö och gäller från och med den 1 november 2017. Genom avtalssamverkan kan en kommun eller en region överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller en annan region. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar. Regeringens förslag om kommunal avtalssamverkan innebär att kommuner, utöver samarbete genom en gemensam nämnd, ett kommunalförbund och gemensamma bolag, kommer att kunna samverka genom avtal inom de allmänna befogenheterna, däribland om sådan bredbandsverksamhet som bedöms vara kompetensenlig.