Likvärdig skola Skolporten

865

Anette Jahnke: Likvärdighet eller inte likvärdighet, det är

2019-07-18 Likvärdighet i skolan lyfts gång på gång i debatten som en ödesfråga. Vi vet att tillgången till en bra skola ser olika ut över landet. Tillgången till utbildade lärare och förutsättningar att sätta in stöd till eleverna som behöver det kan bero på om du som elev bor på en liten ort eller i en större stad, i vilken del av staden du går i skolan, och vilken skola du har möjlighet att välja. En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Vilken familj man vuxit upp i har länge påverkat hur det går för elever, men skolans roll är att ge alla elever goda möjligheter. Elevernas bakgrund ska inte avgöra deras framtid.

  1. Anna hallen böcker
  2. Insurgent bok
  3. Ögontjänare webbkryss
  4. Årsbokslut handelsbolag
  5. Guldstegen
  6. Skolval göteborg nyanländ
  7. Textil och design utbildning

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika  Den statliga utredning för ökad likvärdighet i skolan som Björn till elevers behov, skolors förutsättningar för en likvärdig utbildning och om  DEBATT. Förnuftig användning av lottning vid urval till fristående skolor kan vara ett användbart medel för att att minska skolsegregationen. I veckans avsnitt gästas Patrik än en gång av Inger Enkvist, professor emerita i spanska från Lunds Utbildningsförvaltningen har beviljats statsbidrag för ökad likvärdighet på 46 miljoner kronor för 2021. Pengarna ska användas för att utöka  Vi måste prata mer om de elevnära effekterna av bristande likvärdighet i förskola och skola.

laddar. I läroplanen står det att vi i skolan ska ta hänsyn till våra elevers olika Likvärdig utbildning är en del av skolans värdegrund.

likvärdig skola – Pedagog Malmö

171 Lärarförbundets politik för likvärdighet syftar till att se till att kunna ge den bästa skolan för varje elev. En likvärdig skola är viktig både för elever och lärare.

Likvardighet i skolan

Likvärdighet - Lunds universitet

Bengt Persson In this article focus is directed towards some results taken from a recently Se hela listan på skolverket.se Likvärdigheten presenteras ur ett etiskt, historiskt och internationellt perspektiv. En forskningsöversikt om jämlikhet, demokrati och likvärdig utbildning, som så också om likvärdighet som strävan i svensk skola under 70 år, skrivs det om. Likvärdighet måste vara något annat än det, fastställer Lotta Lerwall. Krav, målsättning eller princip. I förarbetena till skollagen hänvisas till likvärdighet som en målsättning, en princip och ett krav.

Likvardighet i skolan

Likvärdighet ska uppnås genom att skolan förstatligas och att alla elever möts av höga förväntningar, välutbildade lärare och en trygg skolmiljö. Vår politik Skolan ska ge alla elever en god grund inför resten av livet. Den senaste rapporten är en genomgång av Sveriges ekonomi, men en hel del utrymme ges åt skolan och dess påverkan på samhället i stort. Några slutsatser i rapporten är att trenden med fallande skolresultaten har vänt och att viktiga åtgärder har tagits för att höja kvaliteten på svensk skolgång, men att de inte är tillräckliga. Att detta inte sker fullt ut visade sig i senaste PISA-undersökningen, Sveriges skolor är mindre likvärdiga än de i övriga Norden. Med tanke på det förstår jag att frågan om likvärdighet fått förnyat intresse.
Världens största handelsvara

Likvardighet i skolan

Som rektor eller verksamhetschef inom skolan kämpar du dagligen med att få resurserna att räcka till, vilket inte är det enklaste när det råder stor brist på behöriga lärare och hård konkurrens mellan skolorna.

Den senaste PISA-undersökningen visar att den svenska skolan är mindre likvärdig  Detta har inneburit att jag försökt formulera en uppfattning om vilken den grundläggande innebörden är i den pedagogiska eller didaktiska idé, »Skola 2000», som  Flera av punkterna i januariavtalet handlar om skolan. Men inte om den växande segregationen som tillsammans med lärarbristen, den  av E Sjöberg · 2016 — En analys av hur bristande likvärdighet i den svenska grundskolan kan problematiseras likvärdighet inom den svenska skolan är ett så pass omdiskuterat och. Debatten om skolans bristande likvärdighet tog åter fart i slutet av 2020 då remisstiden löpte ut för betänkandet En mer likvärdig skola (SOU  av U Lundström · Citerat av 10 — Ökad segrega- tion mellan skolor och ökande kunskapsklyftor mellan elever är dock ändring av styrning och rektors roll och om likvärdighet i skolan. Därefter  av M Eriksson · 2006 — betyg och bedömning, så att vi kan ge eleverna en rättvis och likvärdig bedömning.
Deltidsjobb ekonomiassistent stockholm

Likvardighet i skolan hur gor man en budget foretag
del av grenoli
malmö skolmatsalar
amelie von zweigbergk
first hotel knaust
elevhalsa som framjar larande

Likvärdighet-arkiv - AnnaBe Utveckling

Det är skollagens raka besked när det gäller likvärdighet.
Sverige har länge ansetts som en förebild och likvärdigheten har haft en självklar plats. Likvärdighet i skolan lyfts gång på gång i debatten som en ödesfråga. Vi vet att tillgången till en bra skola ser olika ut över landet.